ขัอมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อ 23/08/19 23:55

24 Co

ความเร็วลมสูงสุด: 0.00 KM/H

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ: 100.00%

ปริมาณฝนสะสม: 0 mm

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: 24 Co

รายละเอียดข้อมูลสภาพอากาศ
Day

อากาศปกติ ลมสงบ ควันลอยดิ่งขึ้นตรง ฝนตกน้อย มีหมอกจัด

Night

อากาศปกติ ลมสงบ ควันลอยดิ่งขึ้นตรง

ข้อมูลสถิติ

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ปี 2562

42 Co

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดปัจจุบัน

29 Co

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปี 2557

8 Co

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดปัจจุบัน

23 Co

ปริมาณฝนสะสม 24 hr
[mm/day]

.30

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
[%]

96 %

อุณหภูมิเฉลี่ย
[celsius]

25

ความเร็วลมสูงสุด
[km/hr]

0 km/h