ขัอมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อ 19/02/20 13:50

28 Co

ความเร็วลมสูงสุด: 0.00 KM/H

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ: 60.88%

ปริมาณฝนสะสม: 0 mm

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: 19.27 Co

รายละเอียดข้อมูลสภาพอากาศ
Day

อากาศปกติ ลมสงบ ควันลอยดิ่งขึ้นตรง มีหมอกจัด

Night

อากาศหนาวจัด ลมสงบ ควันลอยดิ่งขึ้นตรง

ข้อมูลสถิติ

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ปี 2554

46 Co

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดปัจจุบัน

28 Co

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปี 2556

0 Co

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดปัจจุบัน

14 Co

ปริมาณฝนสะสม 24 hr
[mm/day]

.00

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
[%]

6 %

อุณหภูมิเฉลี่ย
[celsius]

19

ความเร็วลมสูงสุด
[km/hr]

0 km/h