ขัอมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อ

0 Co

ความเร็วลมสูงสุด: N/A KM/H

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ: N/A%

ปริมาณฝนสะสม: N/A mm

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: N/A Co

รายละเอียดข้อมูลสภาพอากาศ
Day

อากาศหนาวจัด ลมสงบ ควันลอยดิ่งขึ้นตรง

Night

อากาศหนาวจัด ลมสงบ ควันลอยดิ่งขึ้นตรง

ข้อมูลสถิติ

สถิติอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ปี 2554

50 Co

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดปัจจุบัน

N/A Co

สถิติอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปี 2554

1 Co

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดปัจจุบัน

N/A Co

ปริมาณฝนสะสม 24 hr
[mm/day]

N/A

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
[%]

0 %

อุณหภูมิเฉลี่ย
[celsius]

0

ความเร็วลมสูงสุด
[km/hr]

0 km/h