"อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 63 และไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 3 - 5 มี.ค. 63" บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงเกือบทั่วไป

วันที่บันทึก 2020-03-01 19:30:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ลมพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทนที่ ลักษณะเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย คาดว่าฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้

ในช่วงวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกจะมีผลกระทบในวันที่ 3-4 มี.ค. 63 ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง จะเริ่มได้รับผลกระทบ

ในวันที่ 4-5 มี.ค. 63 จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส

ลมอ่อน ความเร็ว 5-10 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 6 มี.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 16-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 2 - 6 มี.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า

โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 29 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 6 มี.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา