"ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น 1 - 4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ในช่วงวันที่ 24 - 29 ก.พ.63" แต่ในบริเวณภาคเหนือ

วันที่บันทึก 2020-02-24 09:10:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

แต่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในช่วงวันที่ 24 - 29 ก.พ. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 2563 ยังคงมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง หลังจากนั้นลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมอ่อนลง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 24 - 29 ก.พ. 63 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 เมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา