"อุตุฯ เตือน อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบถึงวันที่ 20 ก.พ. 63" ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 16 - 22 ก.พ. 63

วันที่บันทึก 2020-02-16 14:30:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 16 - 22 ก.พ. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้อุณหภูมิลดลง ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 16 - 22 ก.พ. 63 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 10-20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 16 - 22 ก.พ. 63 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 12-21 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-13 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 16 - 22 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยจะมีลมแรงในช่วงวันที่ 17 - 22 ก.พ. 63

อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา