"อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ.63" บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังอ่อนลงและคลื่นอากาศ

วันที่บันทึก 2020-01-29 10:00:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังอ่อนลงและคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับในช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และคลื่นลมแรงขึ้น


ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 29 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว

อุณหภูมิจะลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 1 – 11 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 30 ม.ค.-3 ก.พ. 63 มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-14 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยเป็นบางพื้นที่ ทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 13-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-13 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 14-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.


ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.


ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา