"เตรียมหนาวอีก! กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนแปรปรวน ฝนถล่ม ก่อนอุณหภูมิลดฮวบ 4 - 7 องศา" ในช่วงระหว่างวันที่ 24 -28 ม.ค.62

วันที่บันทึก 2020-01-23 11:00:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ในช่วงระหว่างวันที่ 24 -28 ม.ค.62 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุม ในช่วงวันที่ 22 - 23 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้มีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง


ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 22 – 23 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงบางแห่ง ในระยะแรก หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-12 องศาเซลเซียส 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 22 - 23 ม.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงบางแห่ง ในระยะแรก หลังจากนั้น อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.


ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 22 – 24 ม.ค. 63 เมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงบางแห่ง ในระยะแรก

หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.


ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา