"กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1 - 3 องศาในช่วงวันที่ 20 - 24 ก.พ.66" ขอให้ประชาชน

วันที่บันทึก 2023-02-21 10:35:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ โดยสภาพอากาศจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 26 ก.พ. 66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 - 5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 21 – 22 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 14 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 36 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3 – 11 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 26 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส 

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2 – 10 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 14 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส 

บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 12 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 26 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 35 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า

อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

ที่มาของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา:https://www.tmd.go.th/forecast/sevenday