"กรมอุตุฯ ประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2565" ประเทศไทย

วันที่บันทึก 2022-03-02 10:30:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ๋บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามลักษณะอากาศในช่วงฤดูร้อนนี้จะแปรปรวนและมีฝนตกเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

https://www.tmd.go.th/programs/uploads/TmdInfoGraphic/info_graphic-7994.jpg