"กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอุณหภูมิลด 3 - 5 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 7 - 12 ก.พ. 65" ขอให้ประชาชน

วันที่บันทึก 2022-02-07 11:45:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย เนื่องลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสในภาคเหนือตอนบน กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง จะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคเหนือ

อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 9-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-34 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 2-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในช่วงวันที่ 10 – 12 ก.พ. 65

อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ที่มา

https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php