"กรมอุตุฯ ประกาศประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 64 เป็นต้นไป" โดยลม

วันที่บันทึก 2021-11-01 16:00:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 - 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป ซึ่งในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวในปีนี้ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 2 – 7 พ.ย. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 7 พ.ย. 64 อากาศเย็น กับมีฝน ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 2 – 6 พ.ย. 64 มีฝน ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

ส่วนในวันที่ 7 พ.ย. 64 อากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 7 พ.ย. 64 มีฝนบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

https://www.tmd.go.th/programs//uploads/weatherclimate/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf

https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php