"เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด้ ระวังโรคจุดดำ หรือโรคแอนแทรคโนส" สภาพอากาศร้อน

วันที่บันทึก 2021-09-15 13:45:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

สภาพอากาศร้อนมีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้เกษตรกรเตรียมรับมือโรคจุดดำและสังเกตอาการแปลงปลูกอะโวคาโด้อย่างสม่ำเสมอ อาการที่ใบ พบจุดแผลสีน้ำตาลเข้ม ต่อมา แผลจะขยายและมีหลายแผลในหนึ่งใบ หากอาการรุนแรงแผลจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ใบจะแห้ง และร่วง

อาการที่ก้านใบ กิ่ง และก้านช่อดอก เป็นแผลจุดหรือขีดสีม่วง ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยายลุกลาม ทำให้ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดที่ก้านช่อดอกจะทำให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง หลุดร่วงก่อนติดผล อาการที่ผล ผลอ่อนเป็นจุดแผลสีน้ำตาลถึงดำ หากอาการรุนแรงผลจะหลุดร่วงก่อนกำหนด อาการบนผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว พบแผลจุดสีน้ำตาลถึงดำรูปร่างกลม ขนาดไม่แน่นอน ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อผล ทำให้ผลเน่า บางครั้งพบเมือกสีส้มซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราที่บริเวณแผล

แนวทางป้องกัน/แก้ไข: 

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค

2. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อลดความชื้นสะสม

3. ในช่วงหน้าฝนหรือในสภาวะอากาศชื้น พ่นคาร์เบนดาซิม (คาร์ดาซิน, ราดาซิม, เบ็นตัส, คาร์ดาซิน เอฟ, โพลลาร์ด) โพรพิโคนาโซล (เทป, โพรพิโคนาโซล) หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันโรค ขณะแตกใบอ่อน ระยะแทงช่อดอก และระยะติดผลอ่อน  ควรพ่นสารดังกล่าวเช่นกัน

4. พ่น โพรคลอราซ (อ๊อกเทฟ, การ์แรต, เจอราจ) หรือคลอโรธาโลนิล (ดาโคนิล, แอ็คนาว-เอฟ) สลับกันทุก 1-2 สัปดาห์ ก่อนห่อผล พ่นด้วยเบโนมิล (ฟันดาโซล) หรือไดฟีโนโคนาโซล (สกอร์ 250 อีซี) หรือไตรฟล็อกซี่สโตรบิน (ฟลิ้นท์)

5. ระยะใกล้เก็บเกี่ยวถ้าไม่ห่อผล ใช้น้ำหมักสมุนไพร สูตรพีพี 1 ร่วมกับปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ หรือพ่นสปอร์แขวนลอยของเชื้อราไตรโคเดอร์มา (พีพี-ไตรโค) หรือเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส/อะไมโลลิควิเฟเซียนส์ (พีพี-บีเค 33) อย่างต่อเนื่องจนเก็บเกี่ยว

6. หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง และขั้วผลที่ติดอยู่บนต้น นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค

.

ที่มา: คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร, เอกสารวิชาการ ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

ที่มารูปภาพ: Scot Nelson, plantvillage.psu.edu