"เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ ให้ระวังเพลี้ยแป้งในเงาะทุกระยะการเจริญเติบโต" สภาพอากาศ

วันที่บันทึก 2021-09-15 13:40:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกเงาะ รับมือเพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงจาก ผล กิ่งอ่อน และช่อดอก เพลี้ยแป้งที่ทำลายผลจะพบบริเวณขั้วผล และโคนขนของผลเงาะ ถ้าทำลายรุนแรงในระยะผลอ่อนจะทำให้ผลร่วง ในระยะผลแก่จะทำให้สกปรกเนื่องจากสิ่งขับถ่ายของเพลี้ยแป้ง และมีราดำเกิดขึ้น

แนวทางป้องกัน/แก้ไข: 

1. เพลี้ยแป้งบางชนิดอาจอาศัยอยู่ในดินบริเวณโคนต้นพืชหรือรากวัชพืช ?? และมีมด ?? เป็นตัวพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืชอาหาร ควรตัดแต่งกิ่งเงาะ ?? เพื่อลดการเป็นพาหะของมดพาไปยังต้นอื่น ๆ และควรใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่อง ผูกรอบต้น เพื่อป้องกันมด ?? และเพลี้ยแป้งที่อาศัยอยู่ในดินไต่ขึ้นมาบนต้น

2. ถ้าพบระบาดในปริมาณไม่มากอยู่เป็นกลุ่มตามส่วนต่าง ๆ ของต้นเงาะ ควรตัดทิ้งและเผาทำลาย ?? หรือใช้เครื่องพ่นน้ำที่กำลังอัดฉีดสูงพ่นเพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุดออกจากต้น

3. ใช้ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ (เอสเค 99) พ่นให้ชุ่มโชกทั่วทั้งต้น ?? เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งไม่ให้ระบาดต่อไป

4. ป้องกันมด ?? พาเพลี้ยแป้งขึ้นไปบนต้นด้วยการใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลงหรือน้ำมันเครื่องพันรอบโคนต้น ??

5. หากพบการระบาดรุนแรงใช้สารเคมีควบคุม ?? เช่น แลมบ์ด้า-ไซฮาโลทริน (คาราเต้ ซีออน, เอราทริน) อิมิดาคลอพริด (โปรวาโด, อิมิดาคลอพริด, เกาโช, เอราคอน) หรือมาลาไทออนผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ หากพบการทำลายรากให้ใช้สารเคมีดังกล่าวราดหรือพ่นลงดินบริเวณที่พบเพลี้ยแป้ง

ที่มา: คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร, เอกสารวิชาการ ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

รูปภาพ: G. Bohne, gurukaset.com