"เตือนภัยเกษตรกรระวัง แมลงหวี่ขาวยาสูบ ในมะเขือเทศ" ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ

วันที่บันทึก 2021-04-05 10:00:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจสอบดูแลแปลงอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ?? เตือนผู้ปลูกในระยะ: ทุกระยะการเจริญเติบโต

.????? ข้อสังเกต/อาการ: 

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน ?? มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ?? เตือนผู้ปลูกมะเขือเทศ ?? รับมือแมลงหวี่ขาวยาสูบ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบหงิกงอและเหี่ยวแห้ง ?? ต้นแคระแกร็น นอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ??

????? แนวทางป้องกัน/แก้ไข: 

?? 1. ควรหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอ ๆ ?? โดยสังเกตดูตัวเต็มวัยบริเวณยอดอ่อนและตรวจหาตัวอ่อนตามใบล่าง ??

?? 2. ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง หรือใช้ธงพลาสติก ?? ทากาวเหนียวโบกในแปลง เพื่อกำจัดตัวเต็มวัย

?? 3. พ่นสารชีวภัณฑ์ ?? เช่น เชื้อราบูเวเรีย บัสเซียน่า (พีพี-เบ็บ) พ่นในตอนเย็น ใช้สบู่อ่อนหรือสารสกัดสะเดา พ่นเพื่อป้องกันกำจัด

?? 4. สารไดโนทีฟูแรน 1% GR อัตรา 3 กรัมต่อหลุม รองก้นหลุม ?? สามารถป้องกันได้ประมาณ 25 วัน

?? 5. พ่นสารกำจัดแมลง ?? ในระยะที่เป็นตัวเต็มวัย เช่น อิมิดาคลอพริด (โปรวาโด) หรือไบเฟนทริน (ทาลสตาร์) หรือฟิโปรนิล (แอสเซนด์) หรือเดลทาเมทริน (เดซิส) และปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ (เอสเค 99, นีโอฟอร์ม) พ่นสลับกัน เริ่มพ่นเมื่อมะเขือเทศอายุ 5 วัน หลังย้ายปลูก โดยพ่นทุก 5 วัน จนเริ่มออกดอก และพ่นทุก 7-10 วัน ในระยะออกดอกติดผลอีก 3-5 ครั้ง

.

?? ที่มา: คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร, เอกสารวิชาการ ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

?? รูปภาพ: D. Kucharski, K. Kucharska, Stephen Ausmus, saga.co.uk, Scot Nelson