"เตือนภัยเกษตรกร ระวังโรคเพลี้ยอ่อน ในผักตระกูลกะหล่ำและผักกาด" ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอ

วันที่บันทึก 2020-12-12 21:25:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศเย็นลง และมีลมแรง ทุกระยะการเจริญเติบโต เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายจากโรคดังกล่าว ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ เพลี้ยอ่อนสามารถเข้าทำลายได้ทั้งใน ระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกิน น้ำเลี้ยงจากพืชทั้งส่วนยอดใบอ่อน และใบ แก่ ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัด คือ ส่วน ยอด และใบจะหงิกงอ เมื่อจำนวนเพลี้ย อ่อนเพิ่มมากขึ้นพืชจะเหี่ยว ใบที่ถูก ทำลายจะค่อยๆ มีสีเหลือง 

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง โพรไทโอ ฟอส 50% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ที่มา กรมวิชาการเกษตร

http://at.doa.go.th/ew/backoffice/upload/265dec631.pdf