"กรมอุตุฯ ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 63" โดยลมที่พัดปกคลุม

วันที่บันทึก 2020-10-22 15:10:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณปรเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงปริมาณไม่มากนัก


ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา

https://www.tmd.go.th/programs//uploads/weatherclimate/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A72563.pdf