"เตือนภัยเกษตรกรระวัง แมลงวันผลไม้ในพริก" สภาพอากาศในช่วงนี้

วันที่บันทึก 2020-10-21 15:20:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก อากาศเริ่มเย็นลง ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกพริก หมั่นสังเกตุแปลงปลูกพริกในระยะเก็บเกี่ยว โดยตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสี ไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผล ทำให้ผลพริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วงหล่นเผาทำลาย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันผลไม้

2. ใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก 5-7 วัน ในกรณีพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำ พ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วัน

3. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 87% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร http://at.doa.go.th/ew/

ที่มารูปภาพ

https://money.kapook.com/view144156.html

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/984937/

https://www.kasetkawna.com/article/259/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89