"ระวังโรคใบจุดหรือใบจุดตากบในผักสลัด ช่วงวันที่ 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 63" สภาพอากาศ

วันที่บันทึก 2020-08-25 14:15:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

สภาพอากาศฝนตก และฝนตกหนักในบางพื้นที่ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตแปลงปลูกผักเพื่อป้องกันผลผลิตผักสลัด (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด) เสียหาย โรคใบจุดหรือใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercosporalactucae-sativa) อาการที่พบ คือ เริ่มแรกแผลมีลักษณะเป็นจุดฉ่ำน้ำ สี น้ำตาลอ่อนกระจายทั่วใบ เมื่อแผล ขยายใหญ่ขึ้นแผลจะมี ลักษณะกลม หรือค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น กลางแผลมีสีเทาหรือสีขาว มักพบเส้นใย ของเชื้อราเจริญขึ้นเหนือเนื้อเยื่อพืช ขอบ แผลเป็นสีน้ำตาล ลักษณะคล้ายตากบ แผล มีหลายขนาดตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ขนาด 1-10 มิลลิเมตร ถ้าอาการรุนแรงแผลจะ ต่อกันทำให้เกิดอาการใบไหม้ ถ้าเกิดกับใบ อ่อนอาจทำให้เกิดอาการใบหงิกงอได้

แนวทางป้องกัน / แก้ไข

1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้ำอุ่น 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที

2.ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินลึกๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย

3. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี ในกรณีปลูก ระบบไฮโดรโปรนิกส์ ควรเตรียม พื้นโรงเรือนให้ดี อาจโรย ด้วยหินกรวด เพื่อป้องกันน้ำขัง และควรมีอากาศถ่ายเท

4. กรณีที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์ หลังเก็บเกี่ยว ทำ ความสะอาดโต๊ะปลูก และพ่นด้วยสารเคมี

5. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ 

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

เครดิตภาพ:

https://www.facebook.com/LETTUCE.ORGANIC.SEEDS.KONPUKPHAK.ANEK/photos/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%84-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/2402665616474108/

https://www.svgroup.co.th/blog/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94/