"ไทยตอนบน ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ช่วงวันที่ 28 - 31 พ.ค. 63" ขอให้ประชาชนระวังอันตราย

วันที่บันทึก 2020-05-27 13:30:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้ประชาชนระวังอันตราย ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักไว้ด้วย เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 63 พ.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ประกอบกับร่องมรสุมจะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 31 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 28 – 31 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 28 - 31 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 มิ.ย. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

เครดิตภาพ: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87#/media/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:FoggDam-NT.jpg