"ระวังโรคไรขาวพริก และ โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้งในพริกช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563" เตือนภัยเกษตรกรอากาศร้อนมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่

วันที่บันทึก 2020-05-26 09:00:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

เตือนภัยเกษตรกรอากาศร้อนมีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ ทำให้เกิดโรคในแปลงพริก โรคที่พบ โรคไรขาวพริก ทุกระยะการเจริญเติบโต อาการที่พบ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง จากใบอ่อน ยอด และดอก ทำให้ ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอ ลงด้านล่าง ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่ายอาการขั้น รุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้า ทำลายดอก กลีบดอกจะบิดแคระ แกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาด รุนแรงต้นพริกจะแคระแกร็น ไม่ เจริญเติบโต มักพบระบาดในช่วงที่มี อากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1 สุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์หากพบอาการใบหงิกม้วน งอลงที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริก ให้ทำการ ป้องกันกำจัด

2. เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง-ไร ที่มีประสิทธิภาพ เช่น อะมิทราซ 2๐% อีซีอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพริดาเบน 20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% เอสซี อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ กำมะถัน 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 80 - 90 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำตามการระบาด

โรคแอนแทรคโนส หรือ โรคกุ้งแห้ง (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum capsici) อาการที่พบ โรคนี้มักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือ ก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี อาการ เริ่มแรกเป็นจุดหรือแผลช้ำยุบตัว เล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่ ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณ แผลพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำ ขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน ในสภาพที่อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสี ส้มอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อ ราสาเหตุโรค ถ้าอาการรุนแรงจะ ทำให้ผลเน่า ผลพริกที่เป็นโรคนี้จะ โค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง และร่วงก่อนเก็บเกี่ยว 

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้า จากแหล่งที่ปราศจากโรค หรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรค

2. ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๐-๓๐ นาทีก่อนเพาะ

3. จัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แปลงปลูกมี ความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค

4. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบผลพริก เป็นโรค เก็บนำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลด ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค

5. หากพบเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่นอะซอกซีสโตรบิน 25% เอส ซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก7 - 10 วัน

6. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืช ชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรค

ที่มาของข้อมูล: กรมวิชาการเกษตร

เครดิตภาพ : https://www.technologychaoban.com/uncategorized/article_130903

https://www.kasetsomboon.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81/