"อุตุนิยมวิทยาประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.63" เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่อง

วันที่บันทึก 2020-05-18 12:40:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับทิศทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5.0 กิโเลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยา จึงถือได้ว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้

โดยในระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนจะมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ แต่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามฤดูฝนปีนี้จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้วแต่ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5

สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

เครดิตภาพ

https://hilight.kapook.com/view/188125