"ไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ช่วงวันที่ 14 - 17 พ.ค. 63" ขอให้ประชาชนระมัดระวัง

วันที่บันทึก 2020-05-12 09:05:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้ประชาชนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมทั้งฟ้าผ่าไว้ด้วย ช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 พ.ค. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด 

ภาคเหนือ 

ในช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 17 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 17 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ภาคกลาง 

ในช่วงวันที่ 11 - 13 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 17 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

เครดิตภาพ

https://hilight.kapook.com/view/135768