"ระวังโรคจุดดำ หรือโรคแอนแทรคโนส ในอาโวกาโด ช่วงวันที่ 13 -19 พ.ค. 63" ขอให้เกษตกรหมั่นตรวจเช็คแปลงอาโวกาโด

วันที่บันทึก 2020-05-12 08:50:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้เกษตกรหมั่นตรวจเช็คในช่วงระยะติดดอก - ผลอ่อน เพื่อป้องกันความเสียหายของผลผลิต โรคจุดดำ หรือโรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporicides) อาการที่พบ อาการที่ใบ พบจุดแผลสีน้ำตาลเข้ม หากอาการรุนแรงแผลจะขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว ใบจะแห้ง และร่วง อาการที่ก้านใบ กิ่ง และก้านช่อดอก พบแผลจุดหรือขีดสีม่วง ถ้าอาการ รุนแรงแผลจะขยายลุกลาม ทำให้ ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดที่ก้าน ช่อดอกจะทำให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง หลุดร่วงก่อนติดผล อาการที่ผล ผลอ่อนพบจุดแผลสี น้ำตาลถึงดำ หากอาการรุนแรงผล จะหลุดร่วงก่อนกำหนด อาการบน ผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว พบแผลจุดสี น้ำตาลถึงดำรูปร่างกลม ต่อมาแผล ขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อ ผล ทำให้ผลเน่า บางครั้งพบเมือกสี ส้มซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา สาเหตุโรคที่บริเวณแผล

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบเริ่มมี อาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค นำไป ทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค

2. กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อลดความชื้นสะสม

3. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสาร ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แมนโค เซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% อีซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน

4. หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่ง แห้ง และขั้วผลที่ติดอยู่บนต้น นำไปทำลายนอกแปลง ปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

เครดิตภาพ

https://www.facebook.com/groups/387322891619752/permalink/508233516195355/