"ไทยตอนบน ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ช่วงวันที่ 10 - 12 พ.ค. 63 " ขอให้เกษตกรระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่าไว้ด้วย

วันที่บันทึก 2020-05-07 09:15:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

ขอให้เกษตกรระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่าไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 6 - 9 พ.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้มีบริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 10-12 พ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 6 - 9 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 37-42 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 12 พ.ค. 63 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

ส่วนมากทางตะวันออกของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 6 - 9 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 12 พ.ค. 63 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 6 - 10 พ.ค. 63 อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 11 - 12 พ.ค. 63 อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา

เครดิตภาพ: https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%8A-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87-1554977/