"อุตุเตือน ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 20 -23 มี.ค. 63" โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

วันที่บันทึก 2020-03-19 16:30:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณ ประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุม ประกอบกับลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา

ในช่วงวันที่ 20 – 23 มี.ค. 63 คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

? ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 25 มี.ค. 63 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่ง

ภาคเหนือ

อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 20 - 23 มี.ค. 63

มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนโดยทั่วไป ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 20 - 23 มี.ค. 63 มีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 25 มี.ค. 63 โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ตลอดช่วง

ส่วนในช่วงวันที่ 20 - 24 มี.ค. 63

มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา