"ช่วงวันที่ 18 - 24 มี.ค. 63 ระวังแมลงวันผลไม้ และเพลี้ยไฟในพริก" เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และแดดจัดในตอนกลางวัน ส่งผลกระทบให้แมลงศัตรูพืชระบาดในแปลงพริก

วันที่บันทึก 2020-03-19 14:00:00.000 ชื่อผู้บันทึก Chayanan Sira-thawiphong

เนื่องจากสภาพอากาศร้อน และแดดจัดในตอนกลางวัน ส่งผลกระทบให้แมลงศัตรูพืชระบาดในแปลงพริก เกษตรกรจึงต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบแปลงพริกอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระยะเก็บเกี่ยว แมลงวันผลไม้ อาการที่พบ ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้ เปลี่ยนสีไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัด กินชอนไชอยู่ภายในผล ทำให้ผลพริก เน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะ เจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกที่ร่วง หล่นเผาทำลายเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันผลไม้

2. ใช้น้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริก ทุก 5-7 วัน ในกรณีพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำ พ่นครั้งแรกเมื่อพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ผลผลิต 5-7 วัน

3. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไท ออน 83% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยพริกไฟ อาการที่พบ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยง จากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ทำ ให้ใบ หรือยอดอ่อนหงิก ขอบใบหงิก หรือม้วนขึ้นด้านบน ถ้าเข้าทำลาย ระยะพริกออกดอก จะทำให้ดอกพริก ร่วงไม่ติดผล การทำลายในระยะผล จะทำให้รูปทรงของผลบิดงอ ถ้าการ ระบาดรุนแรงพืชจะชะงักการ เจริญเติบโต หรือแห้งตายในที่สุด

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. สุ่มสำรวจพริก 100 ยอด ต่อไร่ ทุกสัปดาห์ โดยเคาะ ลงบนแผ่นพลาสติกสีดำ และทำการป้องกันกำจัดเมื่อพบ เพลี้ยไฟพริกเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัวต่อยอด ในขั้นต้นควรเพิ่ม ความชื้นโดยการให้น้ำ อย่าปล่อยให้พืชขาดน้ำ เพราะจะ ทำให้พืชอ่อนแอ และเพลี้ยไฟพริกจะระบาดอย่างรวดเร็ว

2. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด แหล่งปลูกใหม่ พ่นด้วยคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ โพรไทโอ ฟอส 50% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำตามการระบาด แหล่งปลูกเดิม พ่นด้วยฟิโพรนิล 5% เอสซีอัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซ เอต 0.92% อีซี อัตรา20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% เอสเอล อัตรา 20-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นซ้ำตามการระบาด ขณะพ่นสารควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุด และพ่น ให้ทั่วตามส่วนต่างๆ ของพืชที่เพลี้ยไฟพริกอาศัยอยู่ กรณีระบาดรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศ แห้งแล้งควรใช้ปุ๋ยทางใบ เพื่อช่วยให้ต้นพริกฟื้นตัว จากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร